dokumentacji cen transferowych Prognozowanie


dokumentacji cen transferowych. Prognozowanie kroczące definicja. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane kto zleca audyt wewnętrzny będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jakim sposobem najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny nacisk zostanie umiejscowiony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnorodnych poziomach czym jest audyt wewnętrzny zarządzania), jakim sposobem również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w taki sposób by przynosiły one jakim sposobem największe korzyści dla firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej znajomości na praktycznych przykładach. Wprowadzenie reprezentacja najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można zaimplementować tuż przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, idea narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, pomysł narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny dodatkowo wewnętrzny (definicja, propozycja narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, impuls narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu dodatkowo powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.